LÆNGSEL. LUNDBYE & KIERKEGAARD

Vinterlandskab
Johan Thomas Lundbye, Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter, 1841, Nivaagaards Malerisamling

En kunstners optagethed af Søren Kierkegaard
I anledning af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel, samarbejdede Skovgaard Museet med Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Søren Kierkegaard Forskningscenteret om en udstilling, der skulle belyse guldaldermaleren J. Th. Lundbyes optagethed af Søren Kierkegaards eksistenstænkning. Med eet hidtil ubrugt kildemateriale satte projektet sig for at undersøge, hvordan - og om - Lundbyes læsning af Kierkegaards skrifter kan aflæses direkte i kunstnerens værker.

J. Th. Lundbye er en af guldalderens mest reflekterede og læsende kunstnere, og i kraft af righoldigheden i dagbogsoptegnelser og breve findes der er stort kildemateriale til kunstnerens mange refleksioner. Målet er at kaste lys over den afklaring, som Lundbye mener at have opnået i 1848. Udstillingen viste malerier, tegninger, breve og dagbøger sammen med Kierkegaards manuskripter og første tryk. Hovedvægten lå dog på Lundbyes værker.


Vinterlandskab uden sne
Johan Thomas Lundbye, Vinterlandskab uden sne. Julebæksbroen med udsigt mod Kullen og Höganäs, 1848. Skovgaard Museet.

Lundbye og Kierkegaard

Information

17. januar - 25. maj 2014

Udstillingen blev skabt i et samarbejde mellem Skovgaard Museet, Nivågaards Malerisamling, Ribe Kunstmueum og Søren Kierkegaard Forskningscentret.


Udstillingen blev støttet af:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond

Udstillingens publikation.

Udstillingens formidlingsmateriale.

Se en montage fra udstillingen.