Retrospektivt - Erik Varming

Triptykon

I anledning af, at billedhugger Erik Varmings store skulpturopgave til Forskningscenter Foulum uden for Viborg, var ved at blive afsluttet, viste Skovgaard Museet en stor retrospektiv udstilling med både tidligere og nye værker af Erik Varming. 

Erik Varming begyndte i 1960'erne som yngste elev hos billedhugger, professor Mogens Bøggild. Mogens Bøggilds indflydelse gjorde sig tidlig gældende i Erik Varmings stærkt udviklede iagttagelses- og formgivningstalent. På samme måde blev samtidens fokusering på sociale og politiske forhold omsat og prægede emnevalget i Erik Varming tidlige arbejder foreksempel i bronceskulpturer med titler som Fangereller Flugt

Erik Varming har i tidens løb fundet overraskende nye løsninger for skulpturens krop, volumen og særligt skulpturens overflade. Polychrome marmorskulpturer var ligeså nyskabende som de forholdt sig til en århundrede gammel billedhuggertradition. 

Erik Varmings opgave til Foulum var et fint eksempel på det bedste danske nutidskunst af monumental omfang og gav med rette Skovgaard Museet anledning til et tilbageblik på et ikke alene meget omfangsrigt værk, men en selvstændig, stadig og stærk kunstnerisk udvikling.

Samtidig med Skovgaard Museet udstilling blev der udgivet en bog med Erik Varmings arbejder.

Erik Warming

Information

23. juli - 28. august 2005