Georgia Skovgaard (1893-1973)

Væver

Georgia Skovgaard var opkaldt efter sin farmor. Som flere af sine søskende modtog hun en kunstnerisk uddannelse, der for hendes vedkommende udfoldedes inden for gobelinvæveriet. Omkring århundredskiftet var denne kunstart oppe i tiden og var herhjemme blevet etableret i forbindelse med iværksættelsen af større nationale udsmykningsopgaver på Frederiksborg Slot, Københavns Rådhus og lidt senere Christiansborg Slot. Til de nævnte opgaver bidrog Georgia Skovgaard sammen med flere andre af datidens kendte billedvævere gobelinerne med motiver fra nogle af de danske folkeviser tegnet af hendes far.