LEDIGE STILLINGER

Offentligt job med løntilskud eller praktik

Skovgaard Museet tilbyder løbende et offentligt job i løntilskud eller praktik for en cand.mag., mag.art. eller stud.mag. i kunsthistorie eller et lignende relevant fag. Arbejdsopgaverne kan tilpasses relevante interesser og kvalifikationer på en måde, så både du og museet vil få et givtigt udbytte af forløbet.

Skovgaard Museet er et mindre kunstmuseum, hvorfor der vil være rig mulighed for at arbejde med flere sider af den museologiske praksis.

For yderligere oplysninger kontakt museumsleder Anne-Mette Villumsen på 86623975/20283846 eller send en ansøgning til amv@skovgaardmuseet.dk