Organisation

Skovgaard Museet er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse. Museets hovedtilskudsgiver er Viborg Kommune. Museet får desuden statsstøtte som statsanerkendt kunstmuseum.

Museet bestyrelse:

Jørgen Hansen, Formand

Lars Munkøe

Maria Fabricius Hansen

Minna Due Jensen

Mads Panny

Anne-Mette Villumsen, Museumsleder