Vinterlandskab uden sne. Julebæksbroen med udsigt mod Kullen og Höganäs, 1848.

Top billede

Johan Thomas Lundbye, Vinterlandskab uden sne. Julebæksbroen med udsigt mod Kullen og Höganäs, 1848. Inv.nr. 19.449.

Guldalderens landskabsudvikling kan i høj grad tilskrives P. C. Skovgaards lange virke, men han stod naturligvis ikke alene. Hans gode ven Johan Thomas Lundbye (1818 - 1848) spillede en ganske betydelig rolle både for udviklingen af det danske landskabsmaleri og ikke mindst i forhold til P.C. Skovgaards landskabsopfattelse.

Lundbye gik på Kunstakademiet i København sammen med P.C. Skovgaard og var den, der fik Skovgaard sat på sporet af landskabsmaleriet. På Skovgaard Museet findes en omfattende brevsamling, der netop belyser dette tætte venskab, deres kunstneriske overvejelser og mere personlige kontroverser. Ofte tog de på fodrejse sammen ud i det danske land for at skildre særlige lokaliteter. I flere tilfælde skabte de værker sammen, og andre gange kan man overveje, om den ene eller anden af de to kunstnere virkelig er eneophavsmand til et værk. I dette tilfælde er der ikke tvivl om, at det er malet af Lundbye, men færdiggjort af P.C. Skovgaard efter Lundbyes tragiske død.

I 1848 havde de to unge mænd meldt sig som frivillige i kampen for at bevare "Danmark til Ejderen" da slesvig-holstenerne løsriver sig fra landet. Men Lundbye dør ved et vådeskud lige i starten af krigen, og P.C. Skovgaard vender derfor alene hjem til København og færdiggør Lundbyes maleri, så det kunne udstilles på Charlottenborg i 1848. P.C. Skovgaard gifter sig året efter med Lundbyes forlovede, Georgia Schouw.

Værket var i P.C. Skovgaards eje indtil hans død, for derefter at overgå til Janus la Cour, som han delte atelier med, og som efter Skovgaards død påtog sig opdragelsen og den kunstneriske uddannelse af Skovgaards tre børn. 

I horisonten stiger to små røgsøjler op. Røg som viser aktivitet og menneskelig tilstedeværelse. Det understreges endvidere af yderligere to figurgrupper i forgrunden og mellemgrunden. Netop røgen og dermed det modernes tilstedeværelse, gør motivet usædvanligt. 

Museet har erhvervet maleriet takket være støtte fra Viborg Kommune, Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet, Kulturarvsstyrelsens hastesum, Beckett-Fonden og Bikubenfonden.