Ved Lirifloden, 1886.

Top billede

Joakim Skovgaard, Ved Lirifloden, 1886. Olie på lærred, 40 x 60 cm. Inv.nr. 14.626.

På sin første store toårs studierejse til Italien og Grækenland i 1882 mødte den da 26-årige Joakim Skovgaard kunstnerkammeraterne Viggo Pedersen og Kristian Zahrtmann. Zahrtmann havde allerede opsporet egnen ved Sora nær Abruzzerbjergene, l00 kilometer øst for Rom og l00 kilometer nordvest for Napoli. Han selv foretrak bjergbyen Civita d'Antino som ophold, Skovgaard forblev i lavningen og fandt et motiv ved Lirifloden. En solbeskinnet flodbred med kvinder og legende børn. "Joakim Skovgaards store og soltindrende landskab fra Lirifloden med den livfulde staffage af kvinder, der henter vand i floden, og af legende børn, viser, hvor fint og ægte denne kunstner i sine tidlige arbejder formåede at indfange det intense, italienske solskin. Det er smukt i linievirkningen med den store trægruppe, der spejler sig i flodens lergrå vand. I modsætning til Zahrtmann søgte Joakim Skovgaard mere lyset end farven i det italienske landskab. Hans billeder fra dette sydenssolbeskinnede land rummer hele den klarhed i lyset, enhver Italiensfarer kender." (Karl Madsen, En vaskedag)