Udkast til loftet i Viborg Domkirke, ca.1912.

Top billede

Joakim Skovgaard, Udkast til loftet i Viborg Domkirke, ca. 1912. Olie på træ.

Joakim Skovgaards udsmykning af væggene og hvælvet i Viborg Domkirke blev lavet mellem 1901 og 1906. Den erstattede det meste af en tidligere udsmykning af F. C. Lund. Dog fik Lunds udsmykning af loftet i kirkens midterskib lov til at blive. Efter nogle år syntes man i Viborg dog, at der var for stor en uoverensstemmelse mellem Skovgaards kalkmalerier og Lunds loft, og Joakim Skovgaard blev derfor bedt om at lave en ny udsmykning af loftet. Den blev lavet fra 1912-1913. Lige som den første del af udsmykningen er loftet en blanding af scener fra Det gamle og Det ny Testamente. Centralt står historien om Jesu liv, og midterbilledet forestiller netop julenat med Jesu fødsel i stalden i Betlehem.

Loftet blev malet af Joakim Skovgaard og hans hjælpere, mens de lå på ryggen helt oppe under loftet på et kæmpe stillads.