Taleren på Møn set fra stranden, 1850.

Top billede

P.C.Skovgaard, Taleren på Møn set fra stranden, 1850. Olie på lærred, 17,6 x 39 cm. Inv. nr. 10.142

Skovgaard malede dette studie stående på stranden ved Møns Klint. Han var kommet på stedet siden 1841 stort set hver sommer. Det havde taget ham nogen tid at komme overens med motivet, men i 1850 kendte han stedet godt. Så godt at den følgende sommer blev den sidste.

Møns Klint fik stor betydning for den
romantiske periode i dansk malerkunst. Her
fandt kunstnerne som det eneste sted i Danmark en flig af den storhed og det drama, man også fandt i de norske fjelde og Alperne. Klintens
farefulde højder og dramatiske dybder kunne på romantisk vis afspejle sindets stemninger.