Parti fra Møns Klint, u.å.

Top billede

 

Motivet forestiller Sommerspiret på Møns Klint. Det er nært beslægtet med maleriet "Udsigt over havet fra Møens Klint" fra 1850, som Skovgaard Museet erhvervede i 2007. Med denne erhvervelse kan vi illustrere P.C. Skovgaards arbejdsmetode, hvor han malede mindre studier ude i naturen, som blev omsat til større billeder på atelieret om vinteren. Alternativt er dette et eksempel på, at han gentog populære emner med variationer over motivet. Således blev en meget nært beslægtet udgave af maleriet udstillet i 1917 på Charlottenborg på den udstilling med ca. 800 værker, der markerede 100-året for P.C. Skovgaards fødsel.

Selv om P.C. Skovgaard er kendt som bøgeskovens maler, indtager motiver fra Møns Klint en meget betydelig position i hans værk. Klinten tegnede og malede han tilbagevendende i perioden 1843-1859. Skildringen her viser klinten fra sydsiden. Synsvinklen er trukket tilbage fra skræntens kant, og klinten og Sommerspiret er omkranset og indrammet af bøgetræer, der hos Skovgaard blev indbegrebet af den danske natur. En natur, der ikke er dramatisk og farlig, men en materialisering af det skønne. Den enestående klint rejser sig kridhvid på den blå baggrund. Museet fik i 2016 deponeret to malerier af Skovgaard af Møns Klint fra Statens Museum for Kunst for at kunne dokumentere Skovgaards store interesse for klinten. For at understrege klintens betydning for andre kunstnere end P.C. Skovgaard erhvervede museet i 2011 et maleri af Janus la Cour med Sommerspiret som motiv.

P.C. Skovgaards værk er genstand for stor forsknings- og formidlingsmæssig interesse både i Viborg og på andre museer. Dels i det forskningsprojekt om en revurdering af P.C. Skovgaard og den danske guldalder, som museet realiserede i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum i 2010-11. Derudover i udstillingen GULD på ARoS i 2013 og i Groningen i slutningen af 2017.

 

 

 

Information

Værket er købt med støtte fra Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.