Ludvig Find

Portræt af en ung kunstner (maleren Aage Bertelsen), 1893
Top billede

Ludvig Find (1869-1945) Portræt af en ung kunstner (maleren Aage Bertelsen) 1893 Olie på lærred, 160 x 129 cm. Inv. nr. 14.458

Portræt af en ung kunstner af Ludvig Find (1869-1945) blev et symbolistisk manifest og er et nøgleportræt for 1890erne. I en kort periode befandt Find sig i den nye bevægelses centrum. Han begyndte sin kunstneriske karriere som naturalist, men via sit venskab med Mogens Ballin (1887-1914) og et atelierfællesskab med G.F. Clement (1867-1933) opfangede han vennernes ideer hentet fra nabierne. Portræt af en ung kunstner blev fremhævet under Finds udstilling i Kleises Kunsthandel, København i 1893 og Ludvig Find blev fremstillet som bannerfører i det programmatiske, symbolistiske tidsskrift Taarnet under Johannes Jørgensen (okt. 1893-sep. 1894). 

I portrættet af Aage Bertelsen sammenfatter Ludvig Find impulserne fra nabierne: syntetismens formalisme og en katolsk åndelighed, som han en kort overgang var optaget af. Find har fremstillet kunstneren som en alvorlig og tilbageholdende ung mand i en tung sort kappe, der i sin enkelthed kan minde om en munkekutte - han er fremstillet som kunstnerprofet: ensom og svagt håbefuld. Han er det særlige menneske som kan tolke naturens metafysiske sandheder om tilværelsen. Den omgivende natur er reduceret til rene farveflader i mønstre, kastanietræet er den eneste genkendelige og meget dekorative baggrund. Baggrundens grønne græs, blå vandløb og brune jord ligner mere et bagtæppe end et egentlig landskab. Det er helt fladt som i middelalderens billeder.