Bøgestamme med stor afblæst gren, 1858.

Top billede

P.C. Skovgaard, Bøgestamme med stor afblæst gren, 1858. Skitse, olie på lærred, 40 x 62,3 cm.

Centrum i værket er den afblæste bøgegren. Helt tæt og lige foran, møder vores blik skovbunden. P.C. Skovgaard har indkapslet en stemning af naturskøn intimitet og nærhed. Billedet er opbygget af den kraftige bøgestamme i højre side, med grenen som den stabiliserende kraft, der viser ind til centrum i værket og følger det gyldne snit. Andre grene blander sig, de henviser alle til den afblæste gren, organiseret i en cirkel omkring centrum. Al fokus er rettet mod stammens mange forgreninger og de brune blade, der blander sig med skovbundens vegetation. Det høje træ øverst i venstre hjørne lukker scenen af mod baggrunden og giver rum til de øvrige buske, der indhegner den lille skovlysning og afskærmer for yderligere udsyn. Billedets stemning er tryg og overskuelig. Og alligevel, der er en lille sprække, man kan ane en åbning bagved buskene, der er luft til baggrundens træer. Den omgivende verden lukkes ind i motivet, når man ser godt efter, og modvirker den klaustrofobiske fornemmelse det helt lukkede rum kunne give. 
  
Himlen er meget undseelig, horisonten er afdækket. Det åbne rum er kun en kortvarig oplevelse. Grundstemningen af nærhed og intimitet fastholdes med en fornemmelse af symbiose med naturen. Himmel, hav og land forenes, man kommer i ét med landjorden selv i dette billede. Det gamle træ med de skulpturelle former, forenes med jorden. Naturens livscyklus danner en cirkelbevægelse, der også formelt er genskabt i motivets opbygning. Det perspektiviske udsyn et afskærmet, billedets linier er rolige og stabile opbygget af det gyldne snit og cirkelformen. 
  
Naturen er stadig grøn og på sit højeste, men den afknækkede gren er også et forvarsel om efterårets komme. Naturen er ikke stillestående, men i konstant bevægelse. Livet selv og livet omkring os går i en evig cyklus. Selvom det er et billede, hvor en afknækket gren er centralt for motivet, er det stadig et idyllisk og positivt billede uden undertoner af død og undergang. Den døde gren forenes med livet i form af det spirende græs og sommerens natur.