Kunstdetektiverne

logo

Hvordan bliver et maleri malet? Hvad er en skulptur? Og hvilke historier kan kunst fortælle? I dette nye undervisningstilbud til børnehavens ældste børn og børn i indskolingen går vi på opdagelse blandt værkerne i museets samling. Vi er udstyret med detektivens lup i jagten efter spor i kunsten.
Læse, se og tale om kunst
Der er mulighed for at vælge mellem tre forskellige forløb, der alle tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at læse, se på og tale om kunst. De tre forløb er:
- Natur
- Mennesker
- Dyr
Forløbene giver børnene mulighed for at møde visuelle og kunstneriske udtryk, sætte ord på deres æstetiske oplevelser og stimulere deres sanser og fantasi.

Hvordan bliver et maleri malet? Hvad er en skulptur? Og hvilke historier kan kunst fortælle? Kunstdetektiverne - på sporet af kunsten er et tilbud til de ældste børn i børnehaven og børn i indskolingen. Her tager vi lup og attachémappe frem og går på bedste Sherlock Holmes stil på opdagelse i en aktuel særudstilling eller i museets faste samling. Vi stiller skarpt på kunsten og zoomer ind på detaljer, man måske ellers ikke ville opdage.

Når vi går på jagt i museets faste samling, er der mulighed for at vælge mellem tre forskellige forløb. De tre forløb er: Dyr, Mennesker og Natur. 

I de skiftende særudstillinger vil sporet, vi går på jagt efter, variere med udstillingernes forskellige motiver og temaer.

Se på, læse og tale om kunst
Formålet med disse forløb er at lære børnene at se på, læse og tale om kunst. De får gennem forløbene mulighed for at møde forskellige billedkunstneriske udtryk, få stimuleret deres sanser og fantasi og sætte ord på deres æstetiske oplevelser. På den måde skulle de gerne komme på sporet af, hvad kunst er for noget.

I forhold til De nye Forenklede Fælles mål for billedkunst i folkeskolen bliver eleverne gennem forløbene i stand til at samtale om andres billeder, herunder kategorisere motivkredse, samtale om billeders opbygning og indhold og aflæse centrale informationer i billeder.

 

På sporet af kunsten

Information

Målgruppe: 5 til 9-årige
Varighed: 45 min
Pris: 300 kr. 

Kontakt museumsinspektør Kathrine Svanum Andersen på ksa@skovgaardmuseet.dk eller tlf. 8662 3975 for besøg på Skovgaard Museet eller for yderligere information.

Målgruppe:
5-9årige.
Varighed: 45 min.

Pris: Gratis

Målgruppe:5-9-åriVarighed: 45 min.