Hvad er meningen?

Top billede


Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke

Hvad er meningen?
er et interaktivt formidlingstilbud om livets store spørgsmål. Det tager udgangspunkt i Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke med bibelske motiver og er vedkommende, sjovt og lærerigt for særligt skoleklasser og konfirmander.

Målet med Hvad er meningen? er at stimulere sanser, fantasi og intellekt og bidrage til nye oplevelser af Skovgaards værker på museet og i Viborg Domkirke. Hvad er meningen? åbner op for nysgerrighed, undren og meddigtning og giver lyst til refleksion over kunst, tro og personlige livsspørgsmål. Hvad er meningen? giver en forståelse for nogle af de kristne motiver i domkirken, så man kan relatere dem til sit eget liv og opnå en forståelse for vores fælles kulturelle arv.

Hvad er meningen? består af tre dele, som giver forskellige tilgange til Joakim Skovgaards værker. Formidlingsforløbet knytter sig til Skovgaard Museet, Viborg Domkirke og www.hvadermeningen.dk. Hver del kan fungere alene, men i sammenhæng giver de en forståelse for Skovgaards billedunivers og en mulighed for refleksion over egne spørgsmål og holdninger til liv, kunst og tro.

Hvad er meningen? er målrettet børn og unge mellem 9 og 14 år, både skoleklasser og konfirmander, der normalt besøger domkirken, samt børn og unge, der besøger museet eller kirken sammen med deres forældre.

Hvad er meningen?

Information

Målgruppe: 3.-4. klasse (minikonfirmander) og 6.-8. klasse (konfirmander)
Varighed: 2 timer 
Pris: 800 kr. for gruppe på 24 personer (Efter besøget sender Skovgaard Museet en samlet faktura på 800 kr. Af dette beløb opkræver Skovgaard Museet 600 kr. og Viborg Domkirke opkræver 200 kr.).

Bestil et besøg på tlf. 86623975 eller skriv til museumsinspektør Kathrine Svanum Andersen på ksa@skovgaardmuseet.dk.

Se også Hvad er meningens? hjemmeside www.hvadermeningen.dk


HVAD ER MENINGEN? OG REFORMATIONEN

Kombinér et Hvad er meningen?-forløb med Viborg Museums undervisningstilbud om reformationen. Læs mere.