Hvad er et museum?

heem

Hvad er et museum egentlig for noget? Kom bag kulisserne på Skovgaard Museet i to nye undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i, hvad et museum egentlig er.

Kuratering - at formidle viden og fortælle historier
Museets primære kommunikationsform er udstillinger. Udstillinger kan laves på mange forskellige måder og handler om at vælge, ordne og systematisere en viden eller fortælling efter et selvvalgt princip. De greb vi bruger, når vi laver udstillinger, afspejler en personlig opfattelse af verden. I dette forløb bliver det eleverne selv, der skal skabe en udstilling og dermed reflektere over, hvordan museer formidler viden om fortiden i nutiden.

Tilbuddet kan bruges i fag som dansk, historie og billedkunst.

Museum - hvordan og hvorfor?

Et museum er meget mere end udstillinger. Det er også et sted, hvor begreber som indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, samt årsrapporter, regnskaber, oplevelsesøkonomi, markedsføring og PR dagligt florerer. Bliv klogere på museets hverdag og virkelighed i dette forløb om museet som institution.

Tilbuddet kan bruges i fag som historie, samfundsfag, markedsføring, erhvervsøkonomi og afsætning.

Hvad er et museum?

Information

Målgruppe: 1.-10. klasse og gymnasieskolen.
Varighed: 1 time
Pris: 300 kr.

Hent grundplan over museets særudstillingslokaler her.

Kontakt museumsinspektør Kathrine Svanum Andersen på ksa@skovgaardmuseet.dk eller tlf. 8662 3975 for besøg på Skovgaard Museet eller for yderligere information.