Eventyr og Folkeviser

Ulver-vænelil
Joakim Skovgaard: Ulver og Vænelil, 1898
Olie på lærred
Skovgaard Museet, inv.nr. 00.146

Ridder Vise og Jomfru Bur
Joakim Skovgaard var vild med eventyr og folkeviser! Skovgaard Museets formidlingstilbud Ridder Vise og Jomfru Bur - eventyr og folkeviser tager udgangspunkt i Joakim Skovgaards værker og dykker med i eventyr for 3.-5. klasse og folkeviser for 9.-10. klasse samt gymnasieskolen.

Om forløbet
Forløbet består af en omvisning på museet, hvor vi ser på Joakim Skovgaards billeder og arbejder med tekst- og billedanalyse. Omvisningen sætter eventyr og folkeviser i relation til Skovgaards samtid og elevernes nutid.

Til forløbet hører et undervisningsmateriale fyldt med gode opgaver til historie, dansk og billedkunst, som kan bruges før, efter eller helt uafhængigt af omvisningen.

Undervisningsmaterialet rummer opgaver omkring temaerne: forvandlinger, danskhed og symbolisme. Derudover indeholder materialet litteraturforslag og mulighed for at gå mere i dybden med temaet i fagene dansk, historie og billedkunst. Forløbet opfordrer til tværfagligt samarbejde, men kan sagtens bruges uafhængigt af de andre fag.

 

Eventyr og Folkeviser

Information

Varighed: 45 minutter
Pris: 300 kr.
Kontakt museumsinspektør Kathrine Svanum Andersen på ksa@skovgaardmuseet.dk eller tlf. 8662 3975 for besøg på Skovgaard Museet eller for yderligere information.

Materiale
Her kan du downloade undervisningsmaterialet i PDF:

3.-5. klasse

I undervisningsmaterialet indgår en del opgaver med billedanalyse. I nedenstående model bruger vi værker fra museets samling til at forklare de vigtigste begreber, som man kan bruge når man snakker med børn om kunst.

Billedanalyse-model